Đóng
tin-hoc-dd

NGÀNH TIN HỌC

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG Mã số: 5480205 I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung Nắm vững […]

31/08/2016 Chili System

cong-nghe-thong-tin-dd

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Tên ngành đào tạo : TIN HỌC ỨNG DỤNG 2. Mã ngành : 42480207 […]

31/08/2016 Chili System

Khảo sát sinh viên