Đóng

Phòng Quản lý đào tạo

ke-toan-dd

NGÀNH KẾ TOÁN

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã số: 42340303 I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung o Nắm […]

31/08/2016 Chili System

tin-hoc-dd

NGÀNH TIN HỌC

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG Mã số: 5480205 I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung Nắm vững […]

31/08/2016 Chili System

sukiennganhang-dd

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 42340201 I. KIẾN THỨC: – Được trang bị những […]

31/08/2016 Chili System

Khảo sát sinh viên